Obce

Partnery, kteří naši činost dlouhodobě podporují, čehož si velice vážíme, jsou obce údolí Desné. Již od roku 2003, kdy občanské sdružení vzniklo, nás při opravách kaple v Pekařově a další činnosti podporuje Obec Jindřichov.

V následujících letech se postupně začaly přidávat další obce Podesní, naši činnost (především pořádání společenských akcí) tak v současné době finančně podporuje především Obec Velké Losiny, Obec VikýřoviceObec Rapotín a Obec Sobotín, která je i členem sdružení. V posledních dvou letech se ke spolupráci přidaly také Obec Nový Malín a po svém vzniku i Obec Petrov nad Desnou.

Velice důležitým partnerem se stal od roku 2008 Svazek obcí údolí Desné, který od tohoto data významně finančně přispívá na vydávání časopisu Podesní a dává tak najevo svoji důvěru v tento projekt o.s.

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému