O spolku

                          

Od 10. 11. 2003 je v činnosti občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné, vzniklé na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů viz. stanovy.  Název našeho sdružení byl na konci roku 2015 na základě změny zákona upraven na zapsaný spolek. Současně byly změněny i stanovy spolku.

Spolek se snaží nalézat a uchovávat kulturní dědictví v údolí Desné, v podhůří Jeseníků na severní Moravě.

Konkrétně se jedná o obnovu (obnovu materiální, ale i duchovní a společenskou) cenných, ohrožených a zapomenutých staveb. Byly realizovány projekty obnovy kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově, kapliček v Pekařově a v Rejcharticích, kaple sv.Rocha v Petrově nad Desnou, oprava kříže u základní školy a nad školkou v Petrově nad Desnou. Další projekt obnovy se rozbíhá: obnova základů kaple sv.Jana a Pavla na Pramenech. Dlouhodobým záměrem je obnova kaple na Vřesové Studánce spolu s postavením poutního domu.

Vracíme se k tradicím a slavnostem, které byly kdysi pevnou součástí života v údolí Desné. Pořádáme nebo spolupořádáme dnes již tradiční Velikonoční projížďku, Pekařovskou pouť spojenou s Mezinárodním setkáním flašinetářů, Svatohubertskou pouť a Svatomichalskou pouť, . Úspěchem je, když na zapomenutém místě dojde k setkání člověka s člověkem.

Dále se zabýváme kulturně-vzdělávacími aktivitami: vydáváme vlastivědný časopis Podesní, pořádáme jarníadventní koncerty v Pekařově, soutěže pro děti  a mládež – Známe památky ve svém okolí? – r. 2004, Lidé v horách – r. 2005, Jak se žilo v údolí Desné? – r.2012.

Snažíme se udržovat navázané kontakty s rodáky ze zahraničí především pak s těmi, kteří museli odejít z naší oblasti  po 2.světové válce.

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému