Dárci

Již od počátku vzniku občanského sdružení v r.2003 nás podporují bývalí a současní obyvatelé a firmy údolí Desné. Protože založení o.s. souvisí s obnovou kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově, přispívali v počátcích dárci především na její opravu. Nechtěl bych zapomenout na některé z donátorů, a proto zmíním za všechny pouze společnost Ackermann-Gemainde, která poskytla finanční dar na opavu kaple a to především díky Rudolfu Kolbovi, potomku slavné rodiny, která v Pekařově vyráběla varhany a flašinety.

V následujících  letech se pomoc dárců zaměřila na  další projekty oprav zapomenutých stavebních památek údolí Desné - Kaple sv.Rocha v Petrově nad Desnou, Kříže nad nádražím v Petrově n.D., Kapličky v Rejcharticích.

Příspěvky drobných dárců se nám daří získat také prostřednictvím pořádání společenských akcí a to především od návštěvníků Pekařovské a Svatomichalské poutě, Jarních setkání a Adventních koncertů v Pekařově.

V současné době je pro nás nejaktuálnější podpora projektu obnovy základů kaple na Pramenech a opravy velkého píšťalového flašinetu firmy Franz Kolb

                      

 

Oba projekty jsou teprve v počátcích, zájemci o podporu se začínají teprve ozývat, a proto pokud by jste nám chtěli poskytnout finanční pomoc na výše uvedené projekty, prosíme přejděte na odkaz Jak nás podpořit

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému